© 2019 by MTC - invest s.r.o. Proudly created with Wix.com

PENTIMENTO

KE ZMĚNĚ STAČÍ DOSTATEK POKÁNÍ, TAK ZNÍ MOTO KOLEKCE PENTIMENTO.

KOLEKCE OSLAVUJE ÚSILÍ UMĚLCE NEUSTÁLE ZLEPŠOVAT SVOU TECHNIKU, SNAHU ZACHYTIT NEZACHYTITELNÉ.

PENTIMENTO SE PREZENTUJE JAKO ÓDA NA SVĚTOVÁ DÍLA HISTORIE UMĚNÍ.